Archiwa tagu: oskarżony o herezje

[PDF] x. Grabowski I. – Postępowanie inkwizycyjne przeciw heretykom w średniowieczu [Warszawa 1937]

[PDF] x. Grabowski I. – Postępowanie inkwizycyjne przeciw heretykom w średniowieczu [Warszawa 1937]

Chrystus dał Kościołowi depozyt wiary, by go nieskazitelnie przechowywał, strzegł przed błędami, wyjaśniał wątpliwości i szerzył jej znajomość. Idąc tedy nauczajcie, wszystkie narody… — mówi Chrystus — nauczając je chować wszystko com wam kolwiek przykazał. (Mat. 28,19) Kościół wierny swemu  powołaniu od samego początku spełnia posłannictwo nauczycielskie i powagą Chrystusa chroni naukę sobie zwierzoną przed fałszywymi nauczycielami: są niektórzy — głosi apostoł — co was trwożą i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową (Gal. 1. 7; I Tim. 6. 20) Św. Jan ostrzega wiernych: Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu (II Jan 10). Św. Paweł głosi: Człowieka heretyka strzeż się (Tit 3, 10). Apostołowie piętnują fałszywych proroków, a winnych skazują na kary duchowe i materialne i niweczą ich burzycielskie zamiary, Ja zaiste nieprzytomny ciałem — mówi Apostoł — ale duchem przytomny,
jużem jako przytomny osądził tego, który tak uczynił (I Kor. 5. 3, I Tim. I, 20). Apostoł też zapowiada, że i w przyszłości powstaną fałszywi  nauczyciele: duch jawnie powiada, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary, przystając do duchów obłędliwych i nauk czartowskich (1 Tim. 4. 1) i dlatego zachęca zwierzchników Kościoła do czujności: Pilnujcie sami siebie i wszystkiej trzody, nad którą was Duch święty postanowił biskupami, abyście rządzili Kościołem Bożym, którego nabył krwią swoją. (Dziej. 20, 28). Zwierzchnicy kościelni rządy swe sprawują powagą Chrystusa: Miasto Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg przez nas napominał (II Kor. 5, 20). Obowiązek ten obrony wiary przechodzi na następców Apostołów t. j. na biskupów, oraz na kapłanów. Słowa prorocze Apostoła spełniły się, albowiem w ciągu wieków powstawało wielu fałszywych nauczycieli, siejących błędy kąkolu w winnicy Chrystusowej. Błędy te jednak pod czujnym okiem zwierzchników Kościoła pierzchały tak, że o wielu z nich obecnie pozostało jedynie wspomnienie historyczne. Czytaj dalej [PDF] x. Grabowski I. – Postępowanie inkwizycyjne przeciw heretykom w średniowieczu [Warszawa 1937]