OBECNA SYTUACJA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY w czasach obecnych

Ojciec Święty w sprawach wiary jest NIEOMYLNY, dlatego antypapieże od 1958 (Jan XIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek), głosząc publicznie herezje formalne (świadome błędy ws. wiary), takie jak modernizm, ekumenizm, wolność religii, wolność sumienia etc., potępione wcześniej przez Nieomylne i Święte Magisterium, nie mogą być Katolickimi Papieżami.
Sobór Watykański w Konstytucji Dogmatycznej Pastor Aeternus naucza nieomylnie: Wskutek ustanowienia samego Chrystusa Pana, a więc na mocy prawa Bożego, Św. Piotr na zawsze ma następców w prymacie nad całym Kościołem. [Denzinger 1825]
Nikt nie może wątpić, a wiedziano o tym w każdej epoce, że Święty i błogosławiony Piotr, książę i głowa apostołów, filar wiary oraz fundament Kościoła katolickiego, przyjął klucze królestwa od naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Tenże Piotr żyje, przewodzi i sprawuje sąd aż do dziś i NA ZAWSZE w swoich następcach, biskupach Świętej Stolicy rzymskiej, przez niego założonej i uświęconej Jego krwią. [Denzinger 1824]
Kościół musi mieć zatem zawsze Papieża, jednakże obecnie nie mamy możliwości do niego dotrzeć. Obecny Ojciec Święty jest zatem widzialny, ale w danej chwili niewidoczny. Kościół Święty pozostaje w zaćmieniu, jak przepowiadali Ojcowie Kościoła. Św. Ambroży (Hex. l. 4. c. 2. n. 7): (KOŚCIÓŁ) „ZAĆMIONY BYĆ MOŻE, ODPAŚĆ NIE MOŻE”.
Kościół Święty ponownie znalazł się w katakumbach, jak prorokowali Ojcowie Kościoła. Mistyczne Ciało Chrystusa znajduje się obecnie w grobie, z którego w pełni Chwały Zmartwychwstanie.
Kard. Manning pisze: Ponieważ odstępstwo miasta Rzymu od Wikariusza Chrystusa i jego zniszczenie przez Antychrysta mogą dla wielu katolików stanowić pewną nowość, to uważam za stosowne przytoczenie tekstów teologów cieszących się najwyższą reputacją. Po pierwsze – Malvenda, który pisząc specjalnie na ten temat stwierdza, że w opinii takich autorów jak: Ribera, Gaspar Melus, Viegas, Suarez, Bellarmin i Bosius, Rzym odstąpi od wiary, WYPĘDZI WIKARIUSZA CHRYSTUSA i powróci do starożytnego pogaństwa. Oto słowa samego Malvendy: „Lecz w czasach ostatecznych sam Rzym powróci do starożytnego bałwochwalstwa, potęgi i imperialnej wielkości. WYRZUCI SWOJEGO PAPIEŻA, zupełnie odstąpi od wiary chrześcijańskiej, będzie straszliwie prześladować Kościół, przelewać krew męczenników w sposób bardziej nieludzki niż kiedykolwiek i odzyska swój uprzedni stan wielkiego bogactwa, większy nawet niż istniał za jego pierwszych władców”. Lessius mówi: „W czasach Antychrysta Rzym będzie zniszczony, jak to wyraźnie widzimy w trzynastym rozdziale Apokalipsy” i jeszcze: „Niewiasta, którą widzieliście to wielkie miasto panujące nad królami ziemi, co symbolizuje Rzym w jego bezbożności, takiej jaka istniała za czasów św. Jana i jaka będzie znowu przy końcu świata„. Z kolei Bellarmin: „W czasach Antychrysta, Rzym zostanie spustoszony i spalony, jak dowiadujemy się z szesnastego wiersza siedemnastego rozdziału Apokalipsy”. Powyższe słowa jezuita Erbermann komentuje następująco: „Wraz z Bellarminem wszyscy wyznajemy, że na krótko przed końcem świata lud rzymski powróci do pogaństwa i WYPĘDZI RZYMSKIEGO PAPIEŻA„.
Takie jak twierdzą będą dzieje Rzymu: pogaństwo za cesarzy, chrześcijaństwo za Apostołów, wierność za Papieży, apostazja za rewolucji i pogaństwo za Antychrysta. Tylko Jerozolima mogła zgrzeszyć tak bardzo i upaść tak nisko: gdyż tylko Jerozolima dostąpiła takiego wybrania, oświecenia i uświęcenia. I tak jak żaden lud nie był nigdy tak zaciekły w prześladowaniach Jezusa jak Żydzi, to obawiam się, że również nikt nie będzie tak bezlitosny wobec wiary jak Rzymianie. (…)
I w końcu przejdę do zakończenia. Ludzie powinni przyjrzeć się swoim zasadom. MUSZĄ DOKONAĆ WYBORU między dwoma rzeczami, między WIARĄ w nauczyciela przemawiającego nieomylnym głosem, stojącego na czele jedności, która teraz, tak jak na początku łączy narody świata albo DUCHEM POKAWAŁKOWANEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA będącego źródłem nieładu, a kończącego się niewiarą. Oto prosty wybór, do którego wszyscy jesteśmy zmuszeni i między nimi musimy rozstrzygnąć.
Jako że tak samo jak pewne jest, iż Syn Boży króluje na wysokościach i będzie panować „aż położy wszystkich Swych wrogów pod Swymi stopami”, TAK SAMO PEWNE jest, że każdy, kto podniesie piętę albo skieruje broń przeciw Jego wierze, Jego Kościołowi albo JEGO ZASTĘPCY NA ZIEMI podzieli karę przeznaczoną Antychrystowi, któremu służy.
Henry Edward kard. Manning, OBECNY KRYZYS STOLICY APOSTOLSKIEJ. Wykład IV, London 1861.

ZOBACZ TAKŻE:

http://katolikintegralny.wordpress.com/2014/11/28/poznajcie-prawde-a-prawda-was-wyzwoli

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *