KALENDARZ KATOLICKI 2015 LUTY

01/01    Obrzezanie Pańskie i Oktawa Bożego Narodzenia, Duplex II classis
02/01    Oktawa Św. Szczepana Pierwszego Męczennika, Simplex
03/01    Oktawa Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, Simplex
04/01 N Najświętszego Imienia Jezus, Duplex II classis
Oktawa Śś. Młodzianków Męczenników
05/01    Wigilia Objawienia Pańskiego
Kom. Św. Telesfora, Papieża i Męczennika
06/01    Uroczystość Objawienia Pańskiego
07/01    II Dzień Oktawy Objawienia, Semiduplex
            [Św. Lucyny, Męczennicy]
08/01    III Dzień Oktawy Objawienia, Semiduplex
            [Św. Seweryna, Męczennika]
09/01    IV Dzień Oktawy Objawienia, Semiduplex
            [Św. Juliana, Męczennika]
10/01    V Dzień Oktawy Objawienia, Semiduplex
[Św. Wilhelma, Biskupa]
11/01 N Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Duplex majus
            VI Dzień Oktawy Objawienia, Semiduplex
            Kom. Św. Hygina, Papieża i Męczennika
12/01    VII Dzień Oktawy Objawienia, Semiduplex
13/01    Oktawa Objawienia, Duplex majus
            Kom. Chrztu Pańskiego
14/01    Św. Hilarego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, Duplex
15/01    Św. Pawła, Pierwszego Pustelnika i Wyznawcy, Semiduplex
Kom. Św. Maura, Opata
16/01    Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika, Semiduplex
17/01    Św. Antoniego, Opata, Duplex
18/01 N II Niedziela po Objawieniu
Katedry Św. Piotra, Apostoła w Rzymie, Duplex majus
Kom. Św. Pawła Apostoła i Św. Pryski, Panny i Męczennicy
19/01    Śś. Mariusza, Marty, Audifaksa i Abachuma, Męczenników, Simplex
Kom. Św. Kanuta, Męczennika
20/01    Śś. Fabiana, Papieża i Sebastiana, Męczennika, Duplex
21/01    Św. Agnieszki, Rzymskiej Dziewicy i Męczennicy, Duplex
22/01    Śś. Wincentego i Anastazego, Męczenników, Semiduplex
23/01    Św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy, Semiduplex
Kom. Św. Emerancjany, Dziewicy i Męczennicy
24/01    Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika, Duplex
25/01 N III Niedziela po Objawieniu
Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła, Duplex majus
Kom. Św. Piotra
26/01    Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika, Duplex
27/01    Św. Jana Chryzostoma, Wyznawcy, Biskupa i Doktora Kościoła, Duplex
28/01    Św. Piotra Nolasco, Wyznawcy, Duplex
            Kom. Drugie Święto Św. Agnieszki, Rzymskiej Panny i Męczennicy
29/01    Św. Franciszka Salezego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, Duplex
30/01    Św. Martyny, Panny i Męczennicy, Semiduplex
31/01    Św. Jana Bosco, Wyznawcy, Duplex
01/02 N Siedemdziesiątnica (Starozapustna)
Św. Ignacego, Biskupa i Męczennika, Duplex
02/02    Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, Duplex II classis
03/02    Św. Błażeja, Biskupa i Męczennika, Simplex
04/02    Św. Andrzeja Corsini, Biskupa i Wyznawcy, Duplex
05/02    Św. Agaty, Panny i Męczennicy, Duplex
06/02    Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy, Duplex
            Kom. Św. Doroty, Panny i Męczennicy
07/02    Św. Romualda, Opata, Duplex
08/02 N Sześćdziesiątnica (Mięsopustna)
Św. Jana z Maty, Wyznawcy, Duplex
09/02    Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, Duplex
            Kom. Św. Apolonii, Panny i Męczennicy
10/02    Św. Scholastyki, Panny, Duplex
11/02    Objawienie się Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (w Lourdes), Duplex majus
12/02    Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów N.M.Panny, Wyznawców, Duplex
13/02    Feria
[Św. Mariusza, Męczennika]
14/02    Św. Walentego, Kapłana i Męczennika, Simplex
15/02 N Pięćdziesiątnica (Zapustna)
Śś. Faustyna i Jowity, Męczenników, Simplex
16/02    Feria
[Św. Kanuta, Króla]
17/02    Feria
[Św. Flawiana, Biskupa]
18/02    Popielec
Św. Symeona, Biskupa i Męczennika, Simplex
19/02    Czwartek po Popielcu
[Św. Konrada, Wyznawcy]
20/02    Piątek po Popielcu
[Św. Nicefora, Męczennika]
21/02    Sobota po Popielcu
[Św. Eleonory, Panny]
22/02 N I Niedziela Wielkiego Postu, I classis
Katedry Św. Piotra, Apostoła, Duplex majus

Kom. Św. Pawła

23/02    Poniedziałek po I Niedzieli Wielkiego Postu

Św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, Duplex

            Kom. Wigilia Św. Macieja, Apostoła
24/02    Wtorek po I Niedzieli Wielkiego Postu

Św. Macieja, Apostoła

25/02    Środa Suchych Dni Wielkiego Postu
[Św. Zygfryda, Biskupa]
26/02    Czwartek po I Niedzieli Wielkiego Postu
[Św. Aleksandra, Biskupa i Męczennika]
27/02    Piątek Suchych Dni Wielkiego Postu
Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, Duplex
28/02    Sobota Suchych Dni Wielkiego Postu
[Św. Romana, Wyznawcy]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *