[DJVU] prof. Schneider – Wychowanie katolickie w rodzinie [Katowice 1939]

[DJVU] prof. Schneider – Wychowanie katolickie w rodzinie [Katowice 1939]

Bóg ustanowił małżeństwo i rodzinę już w raju. Uczy nas tego Genezis, pierwsza księga Mojżesza, zawierająca w pierwszych rozdziałach zarys teologii, kosmogonii i antropologii, zasady nauki o Bogu, o powstaniu świata, o stworzeniu człowieka i jego istocie. Jest ona dowodem, że człowiek od wieków wierzył w jednego Boga, który stworzył świat i człowieka na obraz i podobieństwo swoje, świadczy ona o istnieniu jednożeństwa i rodziny dla utrzymania rodzaju ludzkiego.

Przeciwko tej prastarej wierze człowieka podjęły silniejsze ataki coraz bardziej rozwijające się nauki przyrodnicze, zwłaszcza odkąd przyjęto teorię ewolucji. Darwin był pierwszym wyznawcą tego poglądu w odniesieniu do istot żyjących.
Z teorią ewolucji nie dala oczywiście pogodzić się myśl, by już na początku historii ludzkości istnieć mogła pełnowartościowa regulacja stosunków płciowych oraz chowanie dzieci, jakie jest udziałem monogamicznego małżeństwa i rodziny.
Bardziej odpowiadało tu przypuszczenie, jakoby ludzkość prawieków obcowała z sobą płciowo bez jakichkolwiek ograniczeń i że dopiero wtedy, gdy stanęła na stopniu uprawy roli i osiadła na miejscu, doszła przez wielożeństwo i poliandrię w rozwoju, ciągnącym się przez tysiąclecia, do uregulowanych stosunków płciowych, a wreszcie do małżeństwa opartego na jedności małżeńskiej, a zarazem małżeństwa trwałego.

Naturalnie ewolucjonistyczny pogląd na religię i małżeństwo nie znalazł powszechnego uznania. Człowiek wierzący trwał jak dotąd tak i teraz niezłomnie przy wierze o boskim ustanowieniu małżeństwa w raju, tym bardziej, że i Chrystus całą swoją powagą stanął po stronie treści pierwotnego Objawienia, święty Mateusz powiada w XIX rozdziale swojej Ewangelii, że na pytanie faryzeuszów, czy godzi się mężowi opuścić żonę swoją dla jakiejkolwiek przyczyny, Jezus wyraźnie wskazał na te zamierzchłe czasy i swoje nie uzasadnił praktyką owych czasów. Lecz od początku nie było
tak (Mat. XIX, 8).

DOWNLOAD:

[DJVU] prof. Schneider – Wychowanie katolickie w rodzinie [Katowice 1939]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *