Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Proprium de tempore

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Proprium de tempore

We wszystkim szukałam odpoczynku, i w dziedzictwie Pańskim mieszkać będę. Wtedy przykazał, i rzekł mi Stworzyciel wszystkich
rzeczy: a który mię stworzył, odpoczął w przybytku moim, i rzekł mi: mieszkaj w Jakóbie, i w Izraelu weźmij dziedzictwo, a między wybranymi moimi rozpuść korzenie. A tak jestem w Syonie utwierdzona, a w mieście świętem także odpoczywałam, i w Jeruzalem władza moja. (Ekkl. 24, 12-15)

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Proprium de tempore Uroczystość Wniebowzięcia NMP_1 Uroczystość Wniebowzięcia NMP_2 Uroczystość Wniebowzięcia NMP_3

Missale Romanum. Mszał Św. Piusa X, Ratyzbona 1924.
Mszał Rzymski dla użytku wiernych obejmujący całoroczne nabożeństwo poranne, Kraków 1874, s. 110-114.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *