[PDF] x. Grabowski G. – Miesiąc Maryi [Warszawa 1881]

[PDF] x. Grabowski G. – Miesiąc Marji [Warszawa 1881]

Jaka była przyczyna wprowadzenia nabożeństwa majowego?
Któżby się nie domyślił, że Kościół święty musiał mieć ważną pobudkę w urządzenia tych modłów. Wszakże wszystkie inne nabożeństwa do Najświętszej Marji Panny w skutek jakiejś potrzeby ustanowione zostały; wszakże Marja od osiemnastu wieków znana jest jako ucieczka i wspomożenie wiernych Chrystusowych. Dlatego, gdy źle było na świecie, gdy szatan coraz więcej rozszerzał swoje rządy wśród ludzi, do Marji się uciekano zawsze z pomyślnym skutkiem.

Weźmy np. różaniec.
Jego początek sięga tych czasów, gdy bezbożność rozwielmożniła się na ziemi, gdy sekta bluźnierców Albigensów coraz więcej mając zwolenników, coraz zjadliwiej szerzyła zarazę zepsucia i niewiary. Wtedy to Dominik święty, nauczony od samej Matki Bożej, szerzy różaniec, i nim nawraca bezbożnych, zwycięża nieprzyjaciół wiary. Podobnie i nabożeństwo Majowe powstało. Bezbożność w końcu zeszłego wieku dochodzić poczęła do najwyższego stopnia! Ludzie, zupełnie o Bogu zapomnieli i wzgardzili religją. Świat zepsuł się jak przed potopem, jak przed zagładą Sodomy i Gomory; każde wielkie miasto stało się grzeszną i upadłą Niniwą, i tylko czekać należało, jak Bóg ześle na ziemię straszne kary sprawiedliwego gniewu. Ale jak ów dobry Abraham! który prosił za nieszczęśliwymi Sodomitami, znaleźli się ludzie, którzy boleli nad upadkiem współbraci, nad ślepotą zepsutego świata, a płacząc i żebrząc miłosiernego Boga jak Dominik Św., postanowili szukać ratunku w niebie na to złe. Marję sobie przypomniano jako ucieczkę grzeszników, jako pogromczynię szatana. Przypomniano sobie, że przez Nią już tylekroć razy świat nawrócony został, i udano się do Ojca Św. Papieża Piusa VII-go, i ten dnia 21 Marca 1815 roku nabożeństwo Majowe zatwierdził, które zrodzone naprzód w Rzymie, szybko we Włoszech, we Francji i innych krajach szerzyć się zaczęło. O moi drodzy! i dziś nie lepiej na świecie. Dziś bezbożność większa jak kiedy była wśród ludzi; dziś niewiara szybko się szerzy we wszystkich ucywilizowanych krajach, już i do nas się wciska. Wśród nas, gdzie dawniej czysta chrześcijańska kwitnęła religja, teraz szatan wszystkimi piekielnymi środkami szerzy zepsucie i zapomnienie o Bogu. Gdzie ono się już nie rozszerzyło? Gdzież wioska, w którejby bluźnierców, bezbożnych i bezreligijnych ludzi na- trafić było nie można? A jakie zepsucie, jaka niemoralność, o której pewno nigdy na naszej ziemi nie słyszano! Strach, co będzie dalej! Doczekać się możemy, jeśli wczas pokuty czynić nie będziemy, że kary Sodomitów i Niniwitów staną się naszym udziałem. Bóg o nas zapomni i wzgardzi niewiernym ludem! Ma On w swym ręku środki do okazania sprawiedliwości swojej. Choroby, wojny, śmiertelność, głód i inne wypadki od Niego zależą.
Woda, ogień, powietrze, grzmoty, pioruny, grady, wszystkie żywioły gotowe na Jego skinienie: by zepsuty ród ludzki dotknąć straszliwą klęską.
I dziś potrzeba nam opieki wśród niebezpieczeństw, obrony od wiszącej nad nami kary. Marja tą opieką, tą obroną, ymwstawiennictwem naszem. Pójdźmy do Niej i błagajmy o łaskę nawrócenia grzeszników, opamiętania się bluźnierców. Prośmy Ją by
wstrzymała tak gwałtownie szerzącą się niewiarę i bezbożność, by nieprzyjaciele religji Chrystusa zawstydzeni zostali, a tryumf prawdy katolickiej coprędzej uwydatnił się na ziemi. Te same więc pobudki, które wywołały Nabożeństwo Majowe i dziś istnieją, tylko w większej mierze i wśród większych niebezpieczeństw dla świata; a przeto powinny być nam silną zachętą do tym gorętszych modłów do Marji, i tym serdeczniejszego odprawiania Majowego nabożeństwa.

DOWNLOAD:

x. Grabowski G. – Miesiąc Marji [Warszawa 1881]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *