[DJVU] x. Seppelt – Dzieje papieży. Od początków Kościoła do czasów dzisiejszych [Poznań 1936]

[DJVU] x. Seppelt – Dzieje papieży. Od początków Kościoła do czasów dzisiejszych [Poznań 1936]

Niezwykle bogata w doniosłe zdarzenia historia papieży splata się nierozdzielnie z historią nietylko chrześcijaństwa, lecz także całej opartej na nim zachodniej cywilizacji.
Na przestrzeni dziewiętnastu wieków nie było drugiego równie ważnego czynnika o znaczeniu zarazem świeckim i duchownym, któryby zawsze tak głęboko, a nieraz tak rozstrzygająco wpływał na losy ludzkości jak papiestwo. Z dziejami papiestwa musi zaznajomić się bodaj w ogólnych zarysach każdy, kto chce poznać i zrozumieć dzieje powszechne oraz ocenić w nich należycie rozwój i wzajemny związek przyczynowy szeregu zjawisk.
Ale obszerne wielotomowe publikacje na ten temat dostępne są tylko specjalistom. Oddawna też dawała się odczuć potrzeba poważnej i gruntownej pracy, która objęłaby w jednym tomie Dzieje Papieży od czasów apostolskich aż do rządów szczęśliwie nam panującego Piusa Xl. Potrzebie tej odpowiada całkowicie dzieło niniejsze. Jest ono jedynym w tym zakresie w literaturze naukowo-popularnej na całym świecie.

Czytaj dalej [DJVU] x. Seppelt – Dzieje papieży. Od początków Kościoła do czasów dzisiejszych [Poznań 1936]