Nie imię, ale życie katolickie nas zbawi Katolickie Rekolekcje Adwentowe A.D. 2014. Nauka III

Błogosławieństwo świata to śmierć duszy

Katolickie Rekolekcje Adwentowe A.D. 2014.

Nauka III

Częstokroć obojętność względem wiary nie pochodzi tyle ze złego serca, ile z nieznajomości, a źle wierzymy, bo źle rozumiemy; więcej błądzi rozum nasz, niż serce, ale w tym jest wina nasza, iż się nie staramy wyjść z błędu i sprostować to, co jest zwichniętego w pojęciach naszych. Nie chcemy patrzeć w światło, bojąc się, aby nas zbytnie nie raziło; lękamy się sami siebie i wolimy pokryć zastaną niewiadomość i wszystkie brudy serca i rozumu naszego, jak je obmyć łzami pokuty; wolimy żyć w pokoju grzesznika, jak w pokoju sprawiedliwego i dlatego uciekamy sami przed sobą, bo znalazłszy siebie, znaleźlibyśmy złość w sobie. Wolimy żyć w nieprzyjaźni z Bogiem, abyśmy żyć mogli w przyjaźni ze światem; wolimy żyć w szczęściu, jak żyć na krzyżu – a my płakać nie umiemy, płakać nie chcemy, zawsze i wszędzie tylko za śmiechem goniąc, ale ten śmiech, to śmiech kurczowy rozpaczającej duszy. Czytaj dalej Nie imię, ale życie katolickie nas zbawi Katolickie Rekolekcje Adwentowe A.D. 2014. Nauka III

Wiara i życie Katolickie Rekolekcje Adwentowe A.D. 2014. Nauka II

Wiara i życie

Katolickie Rekolekcje Adwentowe A.D. 2014.

Nauka II

Naukę świata doskonale znamy, pojmujemy, a niestety wedle niej często i postępujemy; ale co się dotyczy nauki Bożej, nie mając i nie znając pierwszych jej zasad, wedle wiary życie wyrobić jest nam rzeczą niepodobną. Wierzyć a nie żyć wiarą, to jest taka wiara, jaką mają szatani, o których mówi święty Jakub: i czarci wierzą i drżą (Jk 2, 19). Czytaj dalej Wiara i życie Katolickie Rekolekcje Adwentowe A.D. 2014. Nauka II