Adwent. Cel i znaczenie

Adwent. Cel i znaczenie

Obchodząc Adwent, pragnie Kościół Św. nie tylko przypomnieć nam, z jaką tęsknotą oczekiwała ludzkość Zbawiciela, lecz także wskazuje na obowiązek nasz przygotowania się na przyjście Jezusa w święta Bożego Narodzenia.

Adwent — to czas pokuty. Pokutę głoszą z świętą powagą prorocy, św. Jan Chrzciciel, sam Boski Zbawiciel. Czyńcie pokutę!
Wzbudziwszy więc szczery żal za grzechy, postanówmy unikać ich w przyszłości jako największego zła; odprawmy następnie szczerą spowiedź adwentową i tak oczekujmy z wewnętrznym spokojem przyjścia Pana. I jeszcze jedno! Z tą wewnętrzną pokutą powinna się łączyć zewnętrzna, ta zaś polega na umartwieniu ciała i wyrzeczeniu się zewnętrznych, choćby godziwych zabaw.
Pełna ufności tęsknota, skupienie, pokuta i modlitwa, oto
pobożne uczucia i cnoty, które duszę każdego wiernego w tym
świętym czasie przejmować i zdobić powinny.

Okres Bożego Narodzenia obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do soboty przed niedzielą Siedemdziesiątnicy (Starozapustnej). Uprzytamnia on nam bezgraniczną miłość Boga Ojca, który Syna Swojego dał na zbawienie świata. Myśl przewodnią  naczelnego święta tego okresu, Bożego Narodzenia,  wypowiada Św. Jan w tych słowach: W tem się okazała miłość Boża ku nam. ii Syna Swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli (1 List Św. Jana 4. 9). Okres Bożego Narodzenia przypomina nam tęsknotę ludzkości za Zbawicielem, jako też opowiada nam, jak Bóg przygotował przyjście Zbawiciela, mówi o wcieleniu Syna Bożego i o objawieniu się bóstwa Jego Tego okresu główne części są: Adwent, Oktawa Bożego Narodzenia i czas od święta Trzech Króli.

x. Marlewski - Adwent_1 x. Marlewski - Adwent_2 x. Marlewski - Adwent_3 x. Marlewski - Adwent_4 x. Marlewski - Adwent_5 x. Marlewski - Adwent_6 x. Marlewski - Adwent_7 x. Marlewski - Adwent_8 x. Marlewski - Adwent_9 x. Marlewski - Adwent_10 x. Marlewski - Adwent_11x. Marlewski – Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła Świętego, Katowice 1932, s. 34-45.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *