Grzech – śmierć duszy; gorszy od szatana

Grzech – śmierć duszy; gorszy od szatana

Jak dusza jest życiem ciała, tak Bóg jest życiem duszy; jak ciało umiera, skoro dusza je opuszcza, tak umiera dusza, gdy utraci Boga. Utrata Boga jest więc śmiercią duszy. (Św. Augustyn)

Ktokolwiek popadł w śmierć grzechu, może być nazwanym trupem; kto bowiem nie posiada żywego ducha sprawiedliwości, podobny jest do martwego i nikt nań nie zwraca uwagi. (Św. Leon Wielki)

Unikajmy grzechu, gorszego od szatana. Szatan bowiem nie może nas pozbawić nieba; owszem jest nam pożytecznym, jeśli będziemy pobożni i czujni; ale grzech wyklucza nas z nieba. Jest on dobrowolnym przymierzem z szatanem i umyślnem szaleństwem. (Św. Jan Złotousty.)

Grzech śmiertelny zabija człowieka na duszy, gasi w nim światło łaski Bożej, naraża go na najstraszniejszą karę, t. j. na śmierć wiekuistą i potępienie. O takim człowieku powiedzieć można, co wyrzekł Pan Jezus o biskupie kościoła w Sardes: Masz imię, że żyjesz, aleś jest umarły. (Objaw. 3, 1) W takim razie jest człowiek dopóty martwym, dopóki pokuta nie wskrzesi go do nowego żywota. Nie masz przeto nieszczęścia, któreby mogło być porównane z grzechem śmiertelnym; powiemy więcej: grzech jest jedynem nieszczęściem na świecie, czyli raczej, grzech jest jedyne m złem, gdy tymczasem zmartwienie, niedostatek, bieda, wzgarda, prześladowanie, choroba, a nawet śmierć sama tylko pod pewnym względem uważane być mogą za nieszczęście.

x. Rolfus - Nauka o grzechu_1 x. Rolfus - Nauka o grzechu_2 x. Rolfus - Nauka o grzechu_3 x. Rolfus - Nauka o grzechu_4 x. Rolfus - Nauka o grzechu_5 x. Rolfus - Nauka o grzechu_6 x. Rolfus - Nauka o grzechu_7 x. Rolfus - Nauka o grzechu_8 x. Rolfus - Nauka o grzechu_9x. Rolfus – Nauka wiary i obyczajów Kościoła Katolickiego wyłożona obszernie, Mikołów 1894, s. 794-802.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *