Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obietnice poczynione przez Pana Jezusa św. Małgorzacie Alacoque dla czcicieli Jego Boskiego Serca.

1. Otrzymają wszystkie łaski potrzebne ich stanowi.
2. Zgoda i spokój panować będą w ich rodzinach.
3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
4. Sam będę ich ucieczką najpewniejszą w życiu, a szczególniej w godzinę śmierci.
5. Błogosławić będę. wszystkim Ich zamiarom i sprawom.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, gdzie obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.
10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Serca mego Boskiego, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
12. Z nadmiaru miłosierdzia Serca mego obiecuję ci, że miłość Serca tego wszechmocna wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Św., da łaskę pokuty ostatecznej; że nie umrą w stanie niełaski, ani bez Sakramentów Św., i że to Serce moje stanie się dla nich bezpieczną w godzinę śmierci ucieczką.

Książka Misyjna OO. Redemptorystów, Kraków 1947, s. 117-118.

ZOBACZ TAKŻE:

OBRZĘD POŚWIECENIA SIĘ RODZINY NAJŚW. SERCU P. JEZUSA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *