O Nabożeństwie do Najśw. Panny Marii [1947]

O NABOŻEŃSTWIE
DO NAJŚW. PANNY MARII

Każdy prawdziwy katolik jest czcicielem Najśw. Marii Panny, Matki Bożej, i na odwrót: kto tylko ma prawdziwe nabożeństwo do Marii, ten także jest dobrym dzieckiem Kościoła, wiernym uczniem Jezusa Chrystusa i nosi na sobie znak przeznaczenia do nieba.

Ty też chcesz się dostać do nieba. Oprócz tego pragniesz i inne otrzymać łaski. Uciekaj się więc do Marii. Ona ci wyjedna, czego tylko potrzebujesz i o co Ją z ufnością poprosisz. Św. Alfons Liguori powiada: Jakżeż powinniśmy dziękować miłosierdziu naszego Boga, że dał nam Marię za pośredniczkę, która swymi prośbami może wyjednać dla nas wszystkie łaski, jakich nam tylko potrzeba.
Pamiętaj, że N. Maria P. wszystko może otrzymać dla tych, którzy Jej pomocy wzywają. I nie dziw. Przecież Ona jest Matką Boga. Pewnego dnia św. Brygida w objawieniu słyszała P. Jezusa, mówiącego do swej Matki: Proś mię, o co chcesz, Matko moja, gdyż każdą Twą prośbę wysłucham. Albowiem, jako Ty na ziemi niczego mi nie odmówiłaś, tak i ja Tobie w niebie niczego nie odmówię.
Wielka jest potęga Najśw. Panienki, nie mniejsze Jej miłosierdzie. — Nie tylko dopomaga tym, którzy się w strapieniu do Niej zwracają, lecz nawet sama szuka nieszczęśliwych, aby ich bronić i zbawić.
Jako zły duch krąży ustawicznie, szukając, kogo by pożarł, tak Maria szuka, kogo by zbawiła. Ona uprzedza nawet nasze prośby i stara się nam dopomóc, zanim Ją o to prosimy. Tak bardzo pragnie obdarzać nas dobrodziejstwami, iż się czuje obrażoną przez tego, który Ją o nic nie prosi.
Miej więc gorące, a stałe nabożeństwo ku Najśw. Pannie. Uciekaj się do Niej, jak dziecię do Matki. Staraj się naśladować Jej cnoty, a unikać wszystkiego, co by Ją mogło zasmucić. Noś Jej szkaplerz, odmawiaj pobożnie różaniec, zapisz się do jakiego bractwa lub stowarzyszenia, które ma na celu szerzenie Jej czci, czytaj czasopisma lub książki Jej czci poświęcone. Wzywaj Jej we wszystkich potrzebach duszy i ciała. Wzywaj Jej pomocy w pokusach, zwłaszcza nieczystych. Wzywaj Jej, gdy się boisz lub wstydzisz szczerze wyspowiadać, a Maria zawsze ci się okaże Matką miłosierdzia i zginąć nie dozwoli.

Książka Misyjna OO. Redemptorystów, Kraków 1947, s. 144-146.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *