[PDF] Św. Alfons de Liguori – Uwielbienia Maryi [Kraków 1877]

[PDF] Św. Alfons de Liguori – Uwielbienia Maryi [Kraków 1877]

Że przeto jest rzeczą pożyteczną i świętą uciekać się do pośrednictwa Maryi, wątpić o tym mogą ci tylko, którzy się wyrzekają wiary. Lecz czego prócz tego chcemy tu dowieść, to że pośrednictwo Maryi jest nawet koniecznym, niezbędnym, dla naszego zbawienia: n i e z b ę d n y m , powiadam, nie bezwzględnie, lecz według dokładnego teologicznego wyrażenia moralnie , to jest: że lubo w teorii bez takowego pośrednictwa może dusza dostąpić zbawienia, to jednak w praktyce jest to jakby niemożliwe.


I powiadam, że takowa niezbędność wypływa z woli i rozporządzenia Samego Boga, który chce, aby wszelkie łaski, jakich nam udziela, przechodziły przez ręce Maryi, według zdania świętego Bernarda, a które to zdanie już dziś uważać można za zdanie powszechne pomiędzy teologami i najuczeńszymi pisarzami Kościoła, jak je już takim nazywa znakomity i wielkiej powagi autor dzieła pod tytułem Królowanie Maryi. To utrzymują stanowczo Wega, Mendozza, Paciuchi, Segneri, Puariusz, Krasset, i bardzo wielu innych uczonych teologów, a nawet ojciec Noel Aleksander, tak znany przecież ze ścisłości w swoich orzeczeniach. On także twierdzi, że wolą jest Boga, abyśmy wszelkich łask Jego oczekiwali za pośrednictwem Maryi i na poparcie tego przytacza ów sławny ustęp świętego Bernarda: Taka jest wolą Boga, abyśmy wszystko mieli przez Maryję.

DOWNLOAD:

[PDF] Św. ALFONS de LIGUORI – Uwielbienia Maryi [Kraków 1877]

ZOBACZ TAKŻE:

[PDF] o. Prokop Leszczyński – Żywot Matki Bożej [Wilno 1906]

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *