O walnej drodze Krzyża Świętego

O walnej drodze Krzyża Świętego.

Dla wielu, przykrymi zdają się te słowa: Zaprzyj samego siebie; weź krzyż twój i idź za Jezusem (Łk IX 23). Lecz nierównie przykrzej będzie, słyszeć to ostateczne słowo: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny (Mt XXV 41).

Czytaj dalej O walnej drodze Krzyża Świętego

[PDF] Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Jezusa Chrystusa [Chicago 1841]

[PDF] Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Jezusa Chrystusa [Chicago 1841]

O Księgach Naśladowania Jezusa Chrystusa, Kościół Święty wyrzekł, iż ich pobożnemu pisarzowi towarzyszył Duch Św.
Mędrcy uderzeni jasnością ich światła, upokorzeni głębokością i prostotą ich nauki, zniewoleni wdziękiem ich wysłowienia, w ocenie swojej , Księgi te wynieśli nad wszystkie dzieła rozumu ludzkiego. Ludzie pobożni kładą je tuż po Ewangelii, nie tylko dla ich słodkości i mocy, lecz nadto dlatego, iż one są najczystszym zwierciadłem prawd ewangelicznych, najwierniejszym zastosowaniem nauki Chrystusowej do wszystkich potrzeb człowieka.

Czytaj dalej [PDF] Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Jezusa Chrystusa [Chicago 1841]

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OGŁASZA SIĘ KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ W 1610 R.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OGŁASZA SIĘ KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ W 1610 R.

Wywyższyła nas Królowa Nieba, wejrzawszy na pokorę naszą, na męczeństwo przodków naszych, na świętość naszych świętych i na chęci nasze dobre, a zupełnie oddane sprawie Bożej; wejrzała i na przyszłość naszą, widziała błędy, które nas do upadku przywiodą, a przecie i wtedy — o dobroci Maryi niezmierzona i nigdy dość nie wywdzięczona! — Chciała nam być Królową i Pocieszycielką. Że była — wiemy.

Czytaj dalej NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OGŁASZA SIĘ KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ W 1610 R.