[PDF] Skrudlik – Misja dziejowa Polski a chwila obecna. Dzieje kultu Najśw. Maryi Panny Zwycięskiej w Polsce [Wilno 1937]

[PDF] Skrudlik – Misja dziejowa Polski a chwila obecna. Dzieje kultu Najśw. Maryi Panny Zwycięskiej w Polsce [Wilno 1937]

Masoneria miała zawsze swą własną politykę międzynarodową i polityka ta godziła stale w interesy Polski. Dobro Polski nie było nigdy celem dla masonerii, kraj nasz był przez nią jedynie używany jako narzędzie. Jeśli w ostatnim półwieczu niewoli irredenta polska miała poparcie masonerii, to tylko jako jedna z sił, zmierzających do obalenia istniejącego w Europie porządku.
Z obserwacji codziennych wynika, że ideologia masońska działa rozkładowo nietylko na nasze życie wewnętrzne, lecz także, że polityka międzynarodowa masonerii jest zwrócona przeciwko interesom Polski.

Czytaj dalej [PDF] Skrudlik – Misja dziejowa Polski a chwila obecna. Dzieje kultu Najśw. Maryi Panny Zwycięskiej w Polsce [Wilno 1937]