[PDF] Rev. Scupoli – Spiritual Combat [London 1882]

[PDF] Rev. Scupoli – Spiritual Combat [London 1882]

There are four principal and most dangerous assaults, which our enemies are wont to make against us at the time of death.
They are: 1. temptation of faith, 2. despair, 3.vain glory and 4. various illusions and transformations of devils into angels of light.
As to the first assault: if the enemy begin to tempt you with his false arguments, retire at once from the understanding to the will, saying :
Get thee behind me, Satan, father of lies, for I will not even hear thee; enough for me to believe what the Holy Catholic Church believes.

Czytaj dalej [PDF] Rev. Scupoli – Spiritual Combat [London 1882]

[PDF] x. Stagraczyński – Zdrowaś Maryja. Wykład Pozdrowienia Anielskiego dla wszystkich stanów [Poznań 1873]

[PDF] x. Stagraczyński – Zdrowaś Maryja. Wykład Pozdrowienia Anielskiego dla wszystkich stanów [Poznań 1873]

Sam Duch Św., który przez Maryję proroctwo wygłosił: Błogosławioną mnie zwać będą wszystkie pokolenia, ten sam Duch św. jest niewidzialnym Rządcą Kościoła katolickiego, i tak sprawuje, iż wszystkie pokolenia, co się do wiary katolickiej przyznają, proroctwo Jego potwierdzają. Ci zaś, co są chrześcijanami, ochrzczonymi, jak np. kalwini, ale Matki Bożej nie zowią błogosławioną, u tych, jak oczywista, Ducha św. nie ma, tam wiara w Bóstwo Jezusa Chrystusa nie zapuściła silnych korzeni, i łacno upada. Gdzie zaś prawdziwa miłość i cześć ku Zbawicielowi świata kwitnie, tam już samo przyrodzone uczucie nakłania go do gorącego wielbienia błogosławionej Matki Jego. Kiedy Kościół św. niedawno temu ze skarbu Apostolskiego Podania artykuł wiary o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Panny publicznie ogłosił światu: to nic innego nie uczynił, jeno starodawne przekonanie serc katolickich z ukrycia niejako na światło dzienne wydobył.

Czytaj dalej [PDF] x. Stagraczyński – Zdrowaś Maryja. Wykład Pozdrowienia Anielskiego dla wszystkich stanów [Poznań 1873]