[PDF] Card. Manning – The glories of the Sacred Heart [Londyn ca. 1895]

[PDF] Card. Manning – The glories of the Sacred Heart [Londyn ca. 1895]

It is my purpose to speak upon four points. The first will be what I have just said : the fitness of the Incarnation ; that is to say, that it is most consistent with the wisdom and the glory of God that His Son should become incarnate. Secondly, I purpose to show that what is called dogma is at the same time devotion ; and that they who imagine that dogma is indevotional or hinders devotion simply show that they do not comprehend what dogma is, and, I may say, what is truth itself. Thirdly, we shall have to speak of the five ways of knowing the Sacred Heart. And lastly, we shall speak of the presence of Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar, and of the character of His Sacred Heart therein to us.

Czytaj dalej [PDF] Card. Manning – The glories of the Sacred Heart [Londyn ca. 1895]

[PDF] x. Żukowski – O źródłach niewiary [Lwów 1903]

[PDF] x. Żukowski – O źródłach niewiary [Lwów 1903]

Skąd się wzięło zło na świecie? Od dawna szukał umysł ludzki klucza do rozwiązania tej lak blisko człowieka dotykającej zagadki. Poganie przypuszczali w tym celu wieczne istnienie źródła złego, istnienie pierwiastka czyli istoty niestworzonej, równej Istocie dobrej, walczącej przeciwko pierwiastkowi dobremu.
Chrystianizm usunął ten niedorzeczny i przez sam zdrowy rozum dawno już i powszechnie za fałszywy uznany sposób tłumaczenia. Orzekł on, że zło bynajmniej nie może być uważane za jakikolwiek pierwiastek kosmiczny, lecz wyłącznie do dziedziny etycznej należy: bez decyzji wolnej woli stworzenia nie byłoby zło powstało, ona jest za nie odpowiedzialną. Należy więc według tej nauki cofnąć się w myśli w świat nadzmysłowy, duchowy, w świat aniołów przez Boga stworzonych. Czytaj dalej [PDF] x. Żukowski – O źródłach niewiary [Lwów 1903]