Madonna & St. Church

x. Pesch – Kościół Ukrzyżowanego

CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

Kościół Ukrzyżowanego

x. TILMANN PESCH SI
  1. Kościół Chrystusa można poznać z jego historii w ciągu wieków, po szczególnym znaku charakterystycznym: był on założony przez Ukrzyżowanego i nosi na sobie piętno swego Założyciela. Zaledwo się ukazał na widowni świata, zaraz go spotkały najkrwawsze prześladowania, podobnie jak jego Założyciela. Prześladowania te zmieniały w rozmaitych czasach wygląd zewnętrzny, zawsze jednak trwały i trwają po dziś dzień.

Dzieło Chrystusa nie może być przeprowadzone bez walki i przeciwieństwa. Doznał tego Zbawiciel na sobie i przepowiedział to również swojemu Kościołowi (Mt. 10, 16-23; Jan 16, 2).

Dla Chrystusa przede wszystkim Kościół bywa prześladowany i wzgardzony (Mt. 5, 11; Jan 9, 15).

Prześladują urząd nauczycielski Kościoła, bo Kościół chce poddać wszelki rozum Bogu (2 Kor. 10, 5), bo Kościół zna tylko Chrystusa ukrzyżowanego, który dla pogan był głupstwem, a dla żydów zgorszeniem (1 Kor. 1, 23).

Prześladują w Kościele urząd kapłański, gdyż on naucza o sumieniu, o grzechu i o pojednaniu się z Bogiem (Jan 16, 10). A świat drży i skwierczy, gdy jest mowa o czystości i o sądzie.

Prześladują trwające w Kościele królestwo Chrystusowe, czyli pasterski urząd Kościoła, ponieważ świat nie chce się poddać wymaganiom Chrystusa.

Nie brakuje też Kościołowi judaszów, którzy od czasu do czasu wychodzą z jego łona, aby go w zdradziecki sposób wydawać na pastwę jego wrogów.

Nie brak też Kościołowi gnuśnych uczniów, którzy dla trochy złota i czci zaniedbują najdroższe jego interesy i zasypiają w wygodnym dobrobycie ziemskim.

Nie brak Kościołowi napaści faryzeuszów i uczonych doktorów, którzy z całym kramem błędnej nauki zarzucają Kościołowi ograniczoność i nieuctwo.

Nie brak Kościołowi prześladowań ze strony pogan, światowców i epikurejczyków, którzy na wszelki możliwy sposób chcieliby Kościół zniszczyć. Nie brak usiłowań i ze strony władz państwowych, które by chciały działalność Kościoła sparaliżować. Władze te w swej pysze nie chcą ani Boga, ani religii przez Niego ustanowionej, bo same w sobie widzą bóstwo, czyli praźródło wszelkich praw i postanowień.

Prześladowanie Kościoła zaczyna się od napaści i szkalowania, następnie kuje się wrogie ustawy, według których Kościół ma umierać.

  1. Każdy prawy człowiek musi być boleśnie dotknięty, widząc, jak Kościół wystawiony jest na oszczerstwa, na uciski i prześladowania bez liku, jak w ciągu wieków walczono nieustannie przeciw niemu. Komuż się serce nie zakrwawi, gdy widzi, że właśnie ten Kościół, który jedynie posiada prawdę, lekarstwo i ratunek na niebezpieczeństwa, światu grożące, który jest wyłącznym rozdawcą nieśmiertelnych łask odkupienia, który jest świętą Oblubienicą Chrystusa, podlega mimo to nikczemnym oszczerstwom i prześladowaniom?
  1. Nieustanne uciski Kościoła mają również stronę pełną pociechy. Są one tymi klejnotami, które Chrystus zostawił swej Oblubienicy, jako ozdobę, która ją zawsze wyróżniać będzie.

Jak Zbawiciel na ziemskie życie swoje obrał prześladowania i cierpienia, tak też wskazywał często na nie Apostołom jako na spuściznę, która im po Nim zostanie. „Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą” (Jan 15, 20).

Tak kroczy Kościół poprzez wieki, mając zawsze to przeświadczenie, że należy do Chrystusa. Za Apostołami idą nieprzeliczone zastępy męczenników, a za nimi tysiące i miliony wiernych ze wszystkich wieków. Towarzyszyła im i towarzyszy nienawiść i pogarda świata, ale oni idą wysoko trzymając krzyż Chrystusa, idą w ślady Chrystusa, ożywieni Jego miłością.

Chwalebny to i imponujący pochód, strojny w zasługi Zbawiciela, zdążający przez ten świat do bram wieczności po palmę zwycięstwa.

Możemy się więc spodziewać w doczesności triumfu Kościoła, ale ten triumf nie będzie innym, jeno triumfem Kalwarii.

x.  Pesch – Chrześcijańska filozofia życia, Kraków 1902, s. 194-196.

ZOBACZ TEŻ:

[PDF] x. Pesch – Chrześcijańska filozofia życia T. 1 i 2 [Warszawa 1902]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>